Πολιτικό Marketing, Πολιτική Επικοινωνία

Πολιτικό Marketing

Πολιτικό Marketing Οι απαρχές του Πολιτικού Marketing τοποθετούνται χρονολογικά στην περίοδο αναγεννησιακής φιλοσοφίας του 16ου αιώνα, με τον «δαιμόνιο» στοχαστή και διπλωμάτη, Μακιαβέλι να υποστηρίζει: “Τίποτα δεν αποφέρει τόση αποδοχή σε έναν πρίγκιπα όσο η ικανότητα δημιουργίας μεγαλειωδών εντυπώσεων στο κοινό και προβολής εξαιρετικής εικόνας του εαυτού του». Έκτοτε μέχρι σήμερα, η έννοια της πολιτικής…