Ιατρική Ιστοσελίδα

Κατασκευή ιατρικής ιστοσελίδας Γυναικολόγου στην Αθήνα, δημιουργία site WordPress με custom σχεδιασμό για το γυναικολογικό ιατρείο Βασίλειος Μπαγιόκος. Responsive & Mobile Friendly Custom WordPress Website Design για όλες τις κινητές συσκευές. Σχεδιασμός ιστοσελίδας σε WordPress με πολύ ισχυρό υπόβαθρο για να φιλοξενήσει δυναμικά τα άρθρα απο το blog και των παρουσιάσεων μέσα στην ιστοσελίδα.

Τοποθεσία: Αθήνα, Σχεδίαση ιστοσελίδας, Custom Design