Κατασκευή ιστοσελίδας και ανάπτυξη εφαρμογών

Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας για την εταιρεία ddsynergy αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με βασικό άξονα το λογισμικό SAP.

Ανάπτυξη λογισμικού SAP

Ανάπτυξη εφαρμογών SAP Mobile κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία ddsynergy με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Αυτές αποτελούν συνδυασμό υλισμικών συστημάτων (hardware), λογισμικών προϊόντων (software). SAP Business Software – Υπηρεσίες παραμετροποίησης & ανάπτυξης εφαρμογών.

Τοποθεσία: Αθήνα, Κατασκευη Site