Δημιουργια site finance

Δημιουργία site για την techninvestor.com (Wealth Dynamics), πιστοποιημένη και Verified by Excellence με επιδόσεις 930% Derivative Trading, 80,47% Stock Picking, 88,15% Hedge Strategy σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατασκευή πλατφόρμας Learn to invest in stocks by example, από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Η πρόκληση

Η διαδικασία Learn to invest by example πρέπει να είναι πειστική. Η OnlyOne ανέλαβε το redesign ιστοσελίδας και το web development της εφαρμογής για Login στο Subscription to techninvestor.com. Οι δείκτες του Google Analytics έδειξαν σημαντικές μετατροπές και αύξηση επισκεψιμότητας 60%.

Πολύπλοκο σε target positioning

Το συγκεκριμένο Project δεν βασίζεται μόνο στο πως θα σε βρουν αλλά ποιοί θα σε βρουν. Αναπτύξη ιστοσελίδας σε μοντέλο τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης (Segmentation, Targeting and Positioning model) με Geo Tag Generator στρατηγική.