Δημιουργία ιστοσελίδας WordPress

Η ιστοσελίδα αυτοματοποιεί πλήρως ένα Αρχιτεκτονικό Γραφείο – επιτρέποντας σε ένα μεγάλο βαθμό η εταιρεία να συντονίζεται πλήρως και μέσω του δικτυακού τόπου. Όλες οι λειτουργίες διαχείρισης του έργου από τις φωτογραφίες τα κείμενα και τα video είναι αυτοματοποιημένα μέσο της Custom WordPress Theme που έχει δημιουργήσει η OnlyOne και οι πελάτες μπορούν να ελέξουν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πως αυτά εξελίσσονται.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ SITE