Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια Συναλλαγών & Απόρρητο Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 256-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση.

Η σύνδεσή των Χρηστών με τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι απόλυτα ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η Εταιρεία προτείνει στους Χρήστες να χρησιμοποιούν φυλλομετρητές (browsers) που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL,όπως οι: Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη προς την Εταιρία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους, μόνο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας και μόνο όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την μη αποκάλυψη των στοιχείων των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν ζητηθεί με έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αν αυτό επιβληθεί από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα στοιχεία του Χρήστη είναι πάντοτε στην διάθεσή του και μπορεί να απαιτήσει την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, ο Πελάτης ή ο Χρήστης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται μέσω της Eταιρείας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη ( e-mail ) χρησιμοποιείται από την Εταιρία για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με την Εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.