Δημιουργία λογαριασμού Google Ads

Δημιουργία καμπάνιας Google Ads Το Google Adwords είναι ένα “εργαλείο”, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όσους δημιουργούν έναν λογαριασμό στην Google. Αφότου δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gmail, σας επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία της Google. Τα οποία είναι δωρεάν, όπως το Adwords, το Webmaster, το Analytics κ.α. Η πιο αξιοσημείωτη λειτουργία…