Σύμβουλοι Ποιότητας ISO

Όσο αντιφατικό κι αν σας φαίνεται, το τελευταίο που πραγματοποιεί ένας σύμβουλος ISO της OnlyOne στον πελάτη είναι συστάσεις και παραινέσεις.

Η εταιρεία μας προσφέρει πραγματικές προοπτικές επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας, με τη μεθοδική αξιοποίηση πρακτικών διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ISO της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την εξυγίανση λειτουργικότητας των δομών σας, αλλά και των ακολουθούμενων πρακτικών με απαρέγκλιτο στόχο την ανάπτυξη.

Μπορεί μια και μόνο έννοια να σημαίνει επακριβώς όλα όσα χρειάζεται μια επιχείρηση για τη διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της;

Στην περίπτωση που αυτή είναι “ISO” η απάντηση είναι θετική, με τους συμβούλους ISO της OnlyOne να αναλαμβάνουν την επαλήθευση οφελών συστήματος αυτοελέγχου.

Μεταξύ αυτών συνοπτικά αναφέρουμε:

 1. Βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές κατόπιν διεξοδικού ελέγχου σε όλη την αλυσίδα παραγωγής· από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την διανομή τελικών προϊόντων.
 2. Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας της επιχείρησης, ως συνέπεια μεθοδικής συστηματοποίησης ενεργειών κατά την διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ορθής πρακτικής.
 3. Ενδυνάμωση brand awareness λόγω υψηλής αξιοπιστίας ασφάλειας και υγιεινής παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών που καλλιεργούν την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
 4. Ενίσχυση της υπεραξίας της επωνυμίας στον κύκλο προμηθευτών και πελατών.
 5. Μείωση του κόστους παραγωγής και ενέργειας, συνέπεια εφαρμογής προγράμματος αποτελεσματικής διαχείρισης λειτουργικότητας που εκπονούν για εσάς πιστοποιημένοι σύμβουλοι ISO.
 6. Αύξηση εσόδων της εταιρείας ως εύλογο αποτέλεσμα της συνεπαγόμενης της εφαρμογής συστήματος ISO μεταπωλητικής και εξαγωγικής δυνατότητας.

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης συστημάτων ISO από την OnlyOne

Ειδικά καταρτισμένοι σύμβουλοι σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ISO αναγνωρισμένοι από τον ΕΦΕΤ,υγιεινολόγοι και Επικεφαλής Επιθεωρητές της OnlyOne, επαληθεύουν πολυδιάστατη κάλυψη εξατομικευμένων επιχειρηματικών αναγκών.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ISO της OnlyOne παρέχονται στον πελάτη ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1-3 μήνες) καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:

 1. Έλεγχος νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης ή οργανισμού, λ.χ έγκυρη άδεια λειτουργίας εργοστασίου, καταστατικό, τήρηση των κανόνων ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους κ.α
 2. Πραγματοποίηση μηνιαίας δειγματοληψίας παραγωγής και μικροβιολογική ανάλυση σε διαπιστευμένα εργαστήρια δημόσιων φορέων
 3. Διακρίβωση οργάνων μέτρησης και επιτήρηση εργοστασιακού εξοπλισμού
 4. Αξιολόγηση πρώτων υλών και έλεγχος πιστοποίησης προμηθευτή
 5. Διαγνωστική μελέτη ISO για έλεγχο ευθυγράμμισης λειτουργικότητας της επιχείρησης με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, λ.χ ISO 9001, ISO 22000 κλπ
 6. Σχεδιασμός και εγκατάσταση προτύπου ISO με ανάπτυξη τεκμηρίωσης
 7. Βελτιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων με διορθωτικές ενέργειες κατόπιν παρακολούθησης από τους πιστοποιημένους συμβούλους ISO
 8. Έκδοση ISO από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου
 9. Συντήρηση συστημάτων ISO και ανανέωση παλιάς μελέτης
 10. Εκπαιδευτικά σεμινάρια ISO από έμπειρους εισηγητές για κάθε εργασιακό στέλεχος επιχείρησης με στόχο την κατανόηση και την ορθή εφαρμογή υιοθετημένων προτύπων της
 11. Εξοικείωση επαγγελματικού προσωπικού με το νέο πρότυπο ISO 22000:2018 (Food Safety Management System)

Με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για ευρείας γκάμας τομείς επιχειρηματικότητας, λ.χ catering, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α, προσφέρουμε μοναδική ευελιξία διαμόρφωσης προγραμμάτων:

Για κάθε δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία- ανεξαρτήτως μεγέθους- που αποφασίζει να μετατρέψει την επωνυμία της σε συνώνυμο αξιοπιστίας και ποιότητας.