Σχεδιασμος logo Paros Rent a Car

Στην OnlyOne, αντιλαμβανόμενοι τον σχεδιασμό λογοτύπου μιας εταιρείας ως  ακρογωνιαίο λίθο της αναγνωρισιμότητάς της, επαληθεύουμε μοναδικές δημιουργίες με δυναμική εμπορικότητας και επικοινωνιακές αξιώσεις.

Υλοποιώντας το project κατασκευής Logo για την rent a car εταιρεία “Rigas” στην Πάρο, λάβαμε υπόψη μας όλες τις προϋποθέσεις επιτυχίας του:

Σχετικότητα: Η σαφήνεια και η καθαρότητα μηνύματος μιας γραφιστικής απεικόνισης σε ένα λογότυπο είναι αυτή που δημιουργεί στο κοινό την αίσθηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Τοποθετώντας το κεφαλαίο αρχικό “R” -όπως “Rigas”, αλλά και  “Rentals”- εντός συμβόλου που παραπέμπει σε καπό αυτοκινήτου, διευκολύναμε το κοινό να κατανοήσει.

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικής δράσης της Paros Rent a Car αποσαφηνίζονται αποτελεσματικά σε ένα δημιούργημα κατασκευασμένο κατά το πρότυπο “Emblem Logo”.

Απλότητα: Η επιλογή γραμματοσειράς απλής μορφής, οι λιτές γραμμές του συμβόλου και η χρήση μικρού αριθμού χρωμάτων εξυπηρετούν την στρατηγική branding που επιτάσσει αποφυγή πολυπλοκότητας.

Εύκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει άλλωστε πως το κοινό τείνει να προτιμά ό,τι μπορεί να εντυπώσει ευκολότερα η μνήμη του.

Αισθητική αρμονία: Προαπαιτούμενο εκδήλωσης προτίμησης ενός πελάτη σε μία εταιρεία συνιστά η ικανότητά της να κερδίζει την εμπιστοσύνη.

Καθότι την απόφαση ενοικίασης αυτοκινήτου επηρεάζει σειρά παραγόντων λ.χ ποιότητα υπηρεσιών, οχημάτων κ.α), φροντίσαμε το Logo της “Rigas” να εμπνέει ασφάλεια και πολυτέλεια.

Με χρήση του χρυσού ως κύριου χρώματος,κατά τις επιταγές της Ψυχολογίας των Χρωμάτων του Digital Marketing και του συμπληρωματικού μαύρου προς έμφαση.

Ευελιξία: Η κατασκευή ενός λογότυπου δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός για μία εταιρεία, αλλά προϋπόθεση αναγνωρισιμότητας και ενδυνάμωσης του Branding της.

Το Logo της Paros Rent a Car που κατασκευάσαμε, συμβάλλει στην διεύρυνση της φήμης της λόγω χαρακτηριστικών που ευνοούν την άριστη απεικόνισή του· τόσο σε ψηφιακά (π.χ social media, εταιρική ιστοσελίδα) και όσο και σε έντυπα μέσα (εταιρικές κάρτες, αφίσες, flyers κ.α).